Vanhusneuvosto, kokous 8.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Vanhusten viikon tapahtumat Mikkelissä

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vahustenviikkoa vietettiin 7.-14.10.2018. Käydään keskustelu tapahtumista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat: 

  • Vanhusten viikon ohjelma oli laaja ja oli mm. SeniorSurf Omatorilla, jossa tietoa sähköisestä asioinnista. Lisäksi oli kaupunkiajelu, seniorilounas ja liikenneturvallisuusasiaa. 
  • Todettiin seniorilounaan tarpeellisuus ja sitä sitoudutaan jatkamaan kerran kuukaudessa vanhusneuvoston järjestämisvastuulla. Lounaat aloitetaan jo loppuvuodesta 2018.
  • Todetaan, että Mikkelissä voisi jatkossa jossain vaiheessa järjestää Vanhusten viikon valtakunnallisen tapahtuman. 

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.