Vanhusneuvosto, kokous 8.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Tulevat tapahtumat

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

  • Torstaina 8.11.2018 klo 10-15 Selvästi seniorina -tapahtuma Stellan tähtitorilla. Kokouksen jälkeen klo 14.30-15 vanhusneuvosto voi esittäytyä ja kertoa toiminnastaan Stellan tähtitorilla Selvästi seniorina tapahtumassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Merkitään tiedoksi tulevat tapahtumat ja tilaisuudet.

Päätös

Merkittiin. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.