Vanhusneuvosto, kokous 8.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Terveiset lautakunnista ja evästykset tuleviin lautakuntien kokouksiin

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Todetaan terveiset ja evästykset.

Päätös

Lautakunnista tuotiin esille seuraavat asiat:

  • Vanhusneuvoston edustajana Aija Himanen on kaupunkiympäristölautakunnassa nostanut esille talviauraukseen vaikuttamisen siinä mielessä, että auravallit poistetaan pihojen kohdalta. Asia on edennyt ja aurauksen kilpailutuksessa käsitellään kahta hintatarjousta, hintatarjous lumen siirtämisestä pihan suuntaan tai kadun suuntaan.
  • Yleiskaavaan liittyen oli kannanotto autopaikkojen kokoon, jotta ne olisivat riittävän kokoisia.

 

  • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa on käsitelty eläkeläisjärjestöjen aloitetta "Eläkeläisjärjestöjen ääntä on kuultava". Lautakunnassa käsiteltiin kaupungin avustuspolitiikkaa. Avustusrahat on siirretty Essotelle. Essote ei ole avustanut eläkeläisjärjestöjä. Asiaa pohditaan uudelleen, kuinka se organisoidaan. Apuvälinepalveluiden suhteen yhteistyö on tärkeää Essoten ja kaupungin välillä. Kokonaisuutena edellytetään Essoten ja kaupungin yhteistyön tiivistämistä. 

 

  • Vanhusneuvoston toiminnan jäntevöittäminen on nostettu esille. Esityslistojen havainnollisuutta ja asian sisällöllistä kuvaamista esitetään tarkennettavan. Seuraavassa kokouksessa käsitellään vanhusneuvoston toiminnan jäntevöittäminen.
     

Lisäksi todettiin, että:

  • Kimpassa syömään -hanke on päättymässä. Hanke on onnistunut hyvin. Hankkeen päätösseminaari on 20.11.2018. 
  • Essotella ja maakuntaliitolla on haussa Reissu Ellu -hanke. Hankkeessa pilotoidaan mallia, jossa mm. neuvontapalveluita, terveysmittauksia vietäisiin pyörillä lähelle kuntalaisia. Hankkeessa on tavoite käyttää opiskelijaresursseja.
  • Essotessa on suunniteltu yhteiskyydityksiä (sotekyytejä). 

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.