Vanhusneuvosto, kokous 8.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Muut asiat

Päätös

Impi Jääskeläinen esitti pyydettävän tilinpäätöstiedot kyytineuvon kokonaiskustannuksista palveluiden kilpailuttamisen ajalta. 

Tiedoksi

Essote

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.