Vanhusneuvosto, kokous 8.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

 • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

 • Essoten asiakasraadin päättyminen
 • Seurataan eläkeläisten päivätanssien pitopaikan etsimisen vaiheita
 • Kumppanuustalon suunnittelutilaisuus pidetty 31.10. Todetaan suunnittelun etenemisen tilanne ja seuraava suunnittelupalaveri.
 • Terveiset Mitä on ikäystävällinen kunta? keskustelutilaisuudesta Kampista 6.11.2018
 • Terveiset Avoin Hallinto 2018 Vanhusneuvostopäivästä 7.11.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat:

 • Essoten asiakasraadin päättyminen. Asiakasraati on toiminut kahden vuoden ajan. Asiakasraadin päätöstilaisuudessa on esitelty ikääntyneen väestön maakunnallinen palveluiden suunnitelmaluonnos. Mikkelin vanhusnevosto ei ole ollut osallisena suunnitelman laatimisessa. Kysytään seuraavaan kokoukseen muutosagentti Irma Ahokas Kukkonen esittelemään suunnitelmaa. 
   
 • Todettiin, että Essoten ja sotepalveluiden etääntyminen kaupunkilaisista ja kaupunkiorganisaatiosta on huolestuttavaa. Halutaan vahvaa lobbaustoimintaa palveluiden turvaamiseksi. Kannustettiin vanhusneuvostojen jäsenten vaikuttavan kaikissa tilanteissa ikäihmisten palveluiden turvaamiseksi. 
   
 • Seurataan eläkeläisten päivätanssien pitopaikan etsimisen vaiheita.Kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaari ja vanhusneuvoston jäsen Aila Hänninen kertoivat tilakysymyksistä. Eri tiloja on tarkastettu, mutta valintaa tilasta ei ole vielä tehty. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on mahdollistanut järjestöjen tekevän valinnan.
   
 • Kumppanuustalon suunnittelutilaisuus on pidetty 1.11.2018. Tilaisuus oli antoisa ja kokosi paljon kaupunkilaisia osallistumaan suunnitteluun. Lähemäkitalon ja Esedun tiloja on tarkasteltu. Suunnittelua jatketaan Esteryn toiminnanjohtaja Annastiina Vesterisen kokoamalla työryhmällä. Työryhmään valitaan myös eläkeläisjärjestöjen edustaja. 
   
 • Puheenjohtaja toi terveiset Mitä on ikäystävällinen kunta -keskustelutilaisuudesta Kampista 6.11.2018. Lapinjärven kunnan hankesuunnitelma oli esitelty hienona esimerkkinä ikäystävällisestä kunnasta. Suunnittelussa huomioidaan laajasti liikkuminen, väylät, taide, muistisairaat jne. Suunnitelmassa on vanhusmökit kuntataajamaan, joista osa on omistus- ja osa vuokramökkejä. Toinen esimerkki oli Vantaalta. Siinä taideasiat painottuivat. Vantaa on palkannut taidekoordinaattorin, jonka tehtävänä on eläkeläisten taide-elämysten toteuttaminen.
   
 • Puheenjohtaja toi terveiset Avoin hallinto 2018 vanhusneuvostopäivästä 7.11.2018. Avoin hallinto 2018 on valtiovarainministeriön toimintamalli. Alivaltiosihteeri Päivi Nerg esitteli tilaisuudessa valtion ja maakuntahallinnon uudistamisen mallin. Maakunnallinen vanhusneuvosto kootaan jatkossakin kuntien vanhusneuvostoista. Maakunnallisen vanhusneuvostotyön opas on koottu. 
   
 • Tuija Brax on vastannut järjestöyhteistyömallin kokoamisesta. Muistutetaan, että hoitotestamentti ja edunvalvontavaltuutus ovat tärkeitä kaikilla tulevaisuuden ennakoimiseksi. Mikkelissä voi pitää julkisia tilaisuuksia näistä tiedottamiseksi. Todetaan, että vanhusneuvosto voi edistää tiedottamista. Hoitotestamentista on asiantuntemusta Mikkelin Muisti ry:llä. 
   

Merkitään, että varajäsen Reijo Grönlund poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.