Vanhusneuvosto, kokous 7.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Vanhusneuvoston toimintakertomus 2017

MliDno-2018-529

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Toimintakertomus jaetaan jäsenille myöhemmin ja lisätään liitteeksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Hyväksytään toimintakertomus.

Päätös

Toimintakertomusta täydennetään kuvaten käsiteltyjä sisällöllisiä asioita ja miten ne ovat edenneet. Liitetään vanhusneuvostojen jäsenet toimintakertomukseen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kokoavat sisällöllisiä tietoja ja teemoja kertomusta varten.