Vanhusneuvosto, kokous 7.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston yhteinen tilaisuus kuljetuspalveluista 2018

MliDno-2018-210

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Vammaisneuvostossa 16.1.2018 todettiin, että kyytiasioista on monille tullut palautetta eri asioista. Todettiin, että yhteinen selvittäminen tilanteesta ja tilaisuuden järjestäminen eri toimijoiden ja kyytejä käyttävien sekä päättäjien kesken on tarpeen.

Essote on määritellyt kyyteihin kahden tunnin odotusajan. Eri vammaisryhmillä on erilaiset etuudet kyytiasioissa. Todettiin, että vammaisneuvosto voi kartoittaa pulmien yleisyyttä vammaisryhmien keskuudessa.  Selvitetään, voiko Esteryn jäsenyhdistyksille  lähettää kyselyn kyytiasioista. Vammaisneuvoston pj Kauko Väisänen selvittää asiaa. Vammaisneuvoston jäsenet voivat kysyä omista yhdistyksistään kokemuksia.  Samoin esitettiin, että vanhusneuvosto kartoittaa tilannetta ikäihmisten keskuudessa.

Vammaisneuvostossa päätettiin, että kutsutaan yhteinen tapaaminen/seminaari/avoin tilaisuus vammaisneuvoston, vanhusneuvoston, Essoten, Kyytineuvon, taksiautoilijoiden ja Soisalon edustajien kesken, jossa selvitetään kyytitilannetta kokonaisuutena. Lisäksi päätettiin kutsua mukaan myös KH:n ja valtuuston puheenjohtajisto. Kyytineuvolle esitetään asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttamista.

Päätösehdotus

Paikaksi esitettiin kirjaston Mikkeli-salia ja ajankohdaksi esitettiin joko ti 10.4. tai 17.4.2018 klo 15.00 –17.00. Tilaisuudessa tarjotaan kahvit.

Päätös

Vanhusneuvosto lähtee vammaisneuvoston esittämään yhteistyöhön mukaan ja kerää ikäihmisten palautteita ja kokemuksia kyytiasioita. Ehdotettiin, että kutsutaan mukaan myös Ely-keskus.

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tiistaina 10.4.2018 klo 15.00 - 17.00 avoin tilaisuus kyytiasoista Cumuluksen kokoustiloissa, katutaso.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Käsittelyyn otetaan mukaan joukkoliikenneyhteydet Kyyhkylään ja asiointiyhteydet Haukivuorelle.

Päätös

Käsittelyyn otetaan mukaan joukkoliikenneyhteydet Kyyhkylään ja asiointiyhteydet Haukivuorelle.