Vanhusneuvosto, kokous 7.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Vammais- ja vanhusneuvostopäivä 8.2.2018

MliDno-2017-2046

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Käydään keskustelu toimenpiteistä asioissa:

  • suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi
  • palveluiden riittävyyden ja laadun arviointi

Päätös

Ikääntynyt väestö ja vanhusneuvosto on otettava ikäihmisten palveluiden suunnittelussa mukaan. Todettiin, että ikääntyneen väestön tueksi laaditun suunnitelman laatimiseen on tärkeää päästä mahdollisimman varhain. Päätettiin, että jatkossa vaikuttamismahdollisuuksia vanhusneuvostolle pyritään turvaamaan systemaattisesti. Otetaan kantaa jokaisessa kokouksessa palveluiden kehittämiseen, suunnitteluun, toimivuuteen.

Esitettiin ikäihmisten palvelukokonaisuuksista kuntalaiskuulemistilaisuutta. Tilaisuus voisi olla syksyllä ja yhteen sovittaa muiden esim. strategian kuntalaistilaisuuksien kanssa. Esitettiin, että Senioritreffit voisi olla tilaisuus, jossa kuullaan kuntalaisia. Alueellisesti voi olla omia tilaisuuksia aluejohtokuntien kanssa yhteistyössä.