Vanhusneuvosto, kokous 7.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Strategian toimintaohjelmien valmistelun tilanne, vanhusneuvosto

MliDno-2017-1726

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sihteeri käy läpi valmistelutilanteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.