Vanhusneuvosto, kokous 7.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Vanhusneuvosto on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.