Vanhusneuvosto, kokous 31.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kuvaus

Kokouksen alussa hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raimo Nieminen ja Eija Ormala.

Pöytäkirja tarkastetaan virastotalon asiointipisteessä kokousta seuraavan viikon tiistaina ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.