Vanhusneuvosto, kokous 26.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Vanhusneuvoston toimintakauden 2013-2016 päättyminen

MliDno-2017-858

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Keskusteltiin vuorovaikutuksesta omien taustajärjestöjen kanssa. Osa on käynyt omissa järjestöissä katsauksen vanhusneuvoston toiminnasta vuosittain. Puheenjohtaja sai kiitosta paneutuneesta työskentelystä ja omistautumisesta asialle.

Merkittiin tiedoksi.