Vanhusneuvosto, kokous 26.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kokouksen päättäminen

Päätös

Kokous päätettiin klo 15.40.