Vanhusneuvosto, kokous 26.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Edunvalvontavaltuutus (lisäpykälä)

MliDno-2017-1000

Kuvaus

Oikeustieteen maisteri, lakimies Pekka Tiensuu kertoi edunvalvontavaltuutuksesta. Edunvalvontavaltuutus on allekirjoitettu, kirjallinen, juridinen asiakirja, jolla valtuutetaan toinen henkilö hoitamaan taloudellisia asioita, kun oma toimintakyky on menetetty. Edunvalvontavaltuutus on laadittava toimintakykyisenä. Valtuutukseen tarvitaan kaksi esteetöntä todistajaa.

Läheinen henkilö ei automaattisesti ole valtuutettu hoitamaan toisen taloudellisia tai viranomaisasioita. tarvitaan edunvalvontavaltuutus tai valtakirja.

Edunvalvontavaltuutuksessa valitaan itse asioidenhoitaja, joka on useimmiten lähiomainen. Vahvistetaan maistraatissa. Laaditaan omaisuusluettelo. Maistraatti valvoo tarvittaessa. Edunvalvonnassa maistraatti määrittelee asioidenhoitajan, joka useimmiten on lähiomainen. Maistraatti valvoo säännöllisesti. Edunvalvonta on holhoustoimilain mukaista. Siinä on enemmän byrokratiaa ja kustannuksia.

Edunvalvontavaltuustuksen laatimisen kustannukset vaihtelevat noin 250 - 450 €.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että oikeustieteen maisteri, lakimies Pekka Tiensuu poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.