Vanhusneuvosto, kokous 2.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Tiedoksi

Kuvaus

  • 24.9.2018 Yhteisöasuminen ja ruokailu, tutustuminen (Helsinki)
  • 27.9.2018 Yhteisöasuminen ja asuinympäristö (Helsinki)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Merkitään tiedoksi terveiset tapahtumista. 

Päätös

Hannu Karttunen, Aija Himanen ja Reijo Grönlund kävivät vanhusneuvoston edustajina 24. syyskuuta tutustumassa kolmeen eri senioritaloon Helsingissä. Hannu Karttunen kertoi lyhyesti matkan kuulumisia. Matkalla todettiin, että toiminta pitää senioritalojen asukkaat hyvinvoivina.

Hannu Karttunen kävi 27. syyskuuta Ikäystävällinen asuinympäristö –seminaarissa Helsingissä. Yhteenvetona Hannu Karttunen totesi, että vaikka joku kohde on tarkoitettu muistisairaille, on tärkeää, että se sopii kenelle tahansa. Vanhusneuvostojen pitäisi olla varhaisvaiheessa rakennushankkeiden suunnittelussa mukana.

Raimo Himanen esitteli maan hallituksen budjettiriihessä tehtyä päätöstä, jonka mukaan vammautumattomien veteraanien koti- ja avopalvelut saatetaan samalle tasolle sotainvalidien palveluiden kanssa. Tämä tapahtuu säätämällä laki, joka astuu voimaan 1.11.2019. Vanhusneuvosto päätti, että asia saatetaan Essoten vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerin Päivi Meskasen kautta tiedoksi Essotelle, koska on tärkeää, että kunnat ja kuntayhtymät hakevat valtiokonttorilta riittävästi rahaa palveluiden toteuttamiseen tai panostaa toimintaan omia varojaan.

Tiedoksi: Essote/Päivi Meskanen
 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.