Vanhusneuvosto, kokous 2.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Muut asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.