Vanhusneuvosto, kokous 2.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kuvaus

Kokouksen alussa hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto Korhonen ja Aija Himanen. 

Pöytäkirja tarkastetaan virastotalon asiointipisteessä kokousta seuraavan viikon tiistaina ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.