Vanhusneuvosto, kokous 2.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Kokouksen avaus

Kuvaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

Kokouksen alussa Esper-hankejohtaja Pirjo Syväoja esittelee sairaalarakentamisen tilannetta.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.

ESPER-hankejohtaja Pirjo Syväoja kertoi kokouksen avauksen yhteydessä sairaalarakentamisen vaiheista. ESPER-hankkeen 2015-2022 rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 118 miljoonaa euroa. Yksi muutosten lähtökohta on ollut se, että psykiatriset potilaat siirretään Moisiosta osaksi muuta sairaalaa. Moision vuokrasopimus on voimassa heinäkuuhun 2022 saakka.

Osa kokonaisuutta on myös perusterveydenhuollon siirtäminen Pankalammelta keskussairaalan yhteyteen. Siirto toteutui vuonna 2017. Hammashoito keskitetään Pankalammelta, Lähemäeltä ja Rantakylästä kesällä 2019 entisen Anttilan ykköskerrokseen kaupungin keskustaan.

Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden integraatio on Mikkelissä pidemmällä kuin missään muualla Suomessa.

Kokonaisinvestoinnit edellyttävät vuodeosastopaikkojen asteittaista vähentämistä sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa.

ESPER-hankejohtaja Pirjo Syväojan esittely merkittiin tiedoksi.
 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.