Vanhusneuvosto, kokous 2.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Eläkeläisten tanssitilan tilanne

MliDno-2018-1771

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Merkitään tiedoksi eläkeläisten tanssitilan tilanne.

Päätös

Kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaari kertoi eläkeläisten päivätanssipaikan valmistelutilanteesta. Päivätanssit on tämän vuoden alusta alkaen järjestetty tilapäisesti Suomen nuoriso-opistolla, mutta paikka ei ole tanssien kannalta paras mahdollinen. Viime vuoden loppuun saakka tansseja järjestettiin Vanhalla Sotkulla, mutta tanssit joutuivat väistymään sieltä, kun kansalaisopiston teatteriopetus siirtyi Sotkulle ja kiinteistöön rakennettiin teatterisali, joka estää tanssien järjestämisen.

Uuden päivätanssipaikan valmistelu on annettu sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen tehtäväksi sen jälkeen, kun eläkeläisjärjestöt tekivät keväällä 2018 kaupungille aloitteen uuden tanssipaikan saamiseksi.

Matti Laitsaari totesi, että kansalaisopisto ei vastusta tanssien palaamista Sotkulle, mutta pitää Sotkua nykyisellään myös järjestöjen kannalta epätarkoituksenmukaisena tanssipaikkana. Sotkulle on syntynyt kehittyvä teatteritoiminnan keskittymä ja myös siksi tansseille etsitään jotain muuta paikkaa, joka olisi eläkeläisjärjestöjen näkökulmasta optimaalinen.

Päivätanssit ovat tärkeää toimintaa paitsi eläkeläisten liikkumisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta myös siksi, että järjestöt voivat tansseista saatavilla tuloilla rahoittaa muuta toimintaansa.

Keskustelun aikana todettiin, että toivottavasti tansseille löytyy uusi hyvä paikka. Samalla todettiin, että eläkeläisjärjestöt tekevät paljon muutakin kuin järjestävät tansseja ja muukin toiminta on hyvä nähdä arvokkaana ja tärkeänä.

Merkittiin yllä oleva selvitys tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.