Vanhusneuvosto, kokous 20.2.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 13 Kokouksen avaus

Kuvaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

Kokouksen alussa opettaja Sirpa Kauppi esittelee Hyteks-oppimisympäristöä ja Etelä-Savon ammattiopiston toimintaa sekä vanhustyön erikoisammattitutkintoa.