Vanhusneuvosto, kokous 20.2.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 21 Kannanotto vanhusneuvoston toimintaedellytysten turvaamiseksi

MliDno-2020-405

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vanhusneuvosto on laatinut kannanoton vanhusneuvostotyön edellytysten turvaamiseksi. Kannanotto liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Vanhusneuvosto hyväksyy kannanoton. Kannanotto on lähetetty 5.2.2020 vanhusneuvoston puheenjohtajiston pyynnöstä kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.