Vanhusneuvosto, kokous 19.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aija Himanen ja Raimo Himanen.

Päätös

Hyväksyttiin kokouksen asialista työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aija Himanen ja Paavo Puhakka. Vanhusneuvosto päätti, että pöytäkirjat lähetetään kokouksen jälkeen sähköpostitse tarkastettavaksi puheenjohtajalle ja pöytäkirjantarkastajille ja kokousta seuraavan viikon tiistaina pöytäkirja on allekirjoitettavana kaupungin virastotalon asiointipisteessä.