Vanhusneuvosto, kokous 19.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Aiheiden suunnittelu

Kuvaus

 1. Vanhusneuvoston näkyvyyden, vaikuttavuuden ja tunnettuuden parantamiseksi kootaan vanhusneuvoston esite, jossa näkyvät vanhusneuvoston jäsenet yhteystietoineen, tehtävät ja toiminta.
   
 2. Vanhusneuvosto on edellisellä kaudella ollut aktiivisesti mukana valtakunnallisella ja paikallisella tasolla monissa kehittämishankkeissa. Hyvää yhteistyötä on ollut mm. Vanhustyön keskusliiton (VTKL) ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton (VALLI) kanssa. Tiivistä yhteistyötä on tehty myös Jyväskylän vanhusneuvoston kanssa.
   
 3. Mikkelin kesäylipiston kanssa on ollut suunnitteilla järjestää alkutalvesta vanhusneuvostopäivä, jossa perehdytään vanhusneuvoston toimintaan. Tähän kutsutaan Jyväskylän vanhusneuvosto mukaan.
   
 4. Meneillään on monia hankkeita, joiden kehittämistyössä vanhusneuvosto on mukana. Vanhustyön keskusliiton Kotiturva - hankkeessa edistetään arkiteknologisten laitteiden hyödyntämistä. Mikkelin kaupunki on mukana Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen - ohjelmassa, jossa edistetään kotona asuvien yli 75-vuotiaiden arjessa pärjäämistä. Hallituksen kärkihankkeessa, OSSI-hankkeessa kehitetään omais- ja perhehoitoa. Esper-hankkeessa jatkuu sairaalarakentaminen. Näiden etenemisestä kuullaan mielellään vanhusneuvostossa.
   
 5. Asukkaiden, ikäihmisten kuuleminen todetaan toiminnassa tärkeimmäksi ja saatujen viestien eteenpäin vieminen.
   
 6. Vapaaehtoistoiminta on merkittävä osa hyvinvoinnin edistämistä ihmisten arjessa. Järjestöjen toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi tilakysymykset halutaan tarkasteluun. Voiko kaupungilta tai kansalaisopistolta saada ikäihmisten järjestötoimintaan tiloja käyttöön? Sotkun käyttö jatkossa halutaan selvittää, kuten mm. jatkuuko mahdollisuus torstaisin tansseihin.
 7.  

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto päättää esitteen kokoamisesta ja selvittää tilakeskuksen ja kansalaisopiston toimijoiden kanssa kohdan 6 tilakysymykset. Kohdat 2-5 merkitään tiedoksi.  

 

Päätös

Vanhusneuvosto päätti koota esitteen, johon tulevat vanhusneuvoston jäsenet yhteystietoineen, tehtävät ja toiminta. Lisäksi vanhusneuvosto päätti selvittää kohdan 6 tilojen käyttömahdollisuuksia, kuten esim. Sotkun käytön jatkossa, kuten mm. sen, jatkuuko mahdollisuus torstaisin tansseihin.

Kohdat 2-5 merkittiin tiedoksi.