Vanhusneuvosto, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Vanhusneuvoston aloite: Ikäihmisten liikkumisen edistäminen

MliDno-2018-800

Kuvaus

Tapani Lyyra on jättänyt vanhusneuvostolle ja edelleen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi seuraavan aloitteen:

"UKK-instituutin tuoreen selvityksen mukaan suomalaisten liikkumattomuus maksaa vähintään kolme miljardia euroa vuodessa. Mikkelin väestöön suhteutettuna liikkumattomuus maksaisi 30 miljoonaa euroa vuodessa.

Kun 65-vuotiaan mikkeliläisen odotettavissa oleva elinaika on lähes 20 vuotta, ei ole yhdentekevää asukkaille eikä kaupungille, missä kunnossa työelämän jälkeiset elinvuodet vietetään.

Koska liikunta on yhteydessä parempaan terveyteen, liikunnassa tapahtuvat myönteiset muutokset eläkkeelle siirryttäessä voivat edistää terveyttä myös eläkevuosina.

"Eläkeläisten kaupunki" digi-Mikkeli voisi tukea asukkaidensa terveyttä ja toimintakykyä jakamalla kotisivuillaan ja someen linkittämällä kattavan tietopaketin liikunta- ja samalla myös kulttuuripalveluista ja kannustaa osallistumaan alennetuilla maksuilla sekä opastaa paikallisten järjestöjen ja yhdistysten toimintaan. Koska kaikki eläkeläiset eivät käytä digitaalisia palveluja, olisi tietopaketti lähetettävä myös postitse vuosittain eläkkeelle siirtyville asukkaille (65 v.), ensimmäisenä vuonna mielellään kaikille kotona asuville eläkeläisille.

Mitä varhaisemmin toimenpiteisiin ryhdytään, sitä nopeammin saadaan tulevina vuosina edellä mainittuja kustannuksia vähitellen pienenemään.

Mikkelissä 9.4.2018

Tapani Lyyra
Lääkintöneuvos
Mikkelin kaupungin vanhusneuvosto"

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Vanhusneuvosto käy aloitteesta keskustelun ja päättää lähettää sen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus