Vanhusneuvosto, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Vanhusneuvoston aloite: Ikäihmisille turvalliset ja saavutettavat kävely- ja pyöräilyreitit

MliDno-2018-795

Kuvaus

Tapani Lyyra on jättänyt vanhusneuvostolle ja edelleen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi seuraavan aloitteen:

"Kaupunkistrategian Hyvän elämän Mikkeli painopisteinä ovat muun muassa:

 • Yhteisöllisyys:
  • Kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksien, osallisuuden ja toimijuuden edistäminen.
    
 • Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki:
  • Arkiliikkumisen ja moninaisen harrastamisen tukeminen.
  • Luontoympäristön, taiteen ja kulttuurin hyvinvointimahdollisuuksien hyödyntäminen.

Liikkuminen ja luonto, varsinkin luonnossa liikkuminen, ovat terveyttä ja toimintakykyä ylläpitäviä ja edistäviä sekä parantava lääke lähes kaikkeen. Lyhyetkin liikuntapätkät saattavat tutkimusten mukaan pienentää ennenaikaisen kuoleman riskiä.

Siispä tarvitaan hyvin hoidettujen hiihtolatujen lisäksi myös ikäihmisille turvallisia ja saavutettavia kävely- ja pyöräilyreittejä lähiympäristöön. Esimerkiksi kaupunkialueella lentokentältä satamaan mutkitteleva "joki jolla on seitsemän nimeä" ansaitsisi tulla tutkituksi, miltä osin sen rannoille voitaisiin raivata kaupunkilaisia houkuttelevia luontopolkuja/ -reittejä.

Mikkelissä 9.4.2018

Tapani Lyyra
Lääkintöneuvos
Mikkelin kaupungin vanhusneuvosto"

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Vanhusneuvosto käy aloitteesta keskustelun ja päättää lähettää sen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle seuraavin lisäyksin:

Lisätään aloitteeseen levähdyspaikkojen ja penkkien tarve kävelyreittien varrelle. Lause "Siispä tarvitaan hyvin hoidettujen hiihtolatujen lisäksi myös ikäihmisille turvallisia ja saavutettavia kävely- ja pyöräilyreittejä lähiympäristöön" täydennettiin seuraavasti: Siispä tarvitaan hyvin hoidettujen hiihtolatujen lisäksi myös ikäihmisille turvallisia ja saavutettavia kävely- ja pyöräilyreittejä lähiympäristöön koko kaupungin alueella.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus