Vanhusneuvosto, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kuljetuspalveluista järjestetystä tilaisuudesta esiin nousseita kysymyksiä

MliDno-2018-210

Päätös

Tilaisuus todettiin tarpeelliseksi. Jatkossakin vastaavanlaisia tilaisuuksia tarvitaan. Tärkeää on, että esille nostettuja asioita jatkokehitellään. Haja-asutusalueiden kyytiasioihin tulee jatkossa kiinnittää huomiota.