Vanhusneuvosto, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kuvaus

Kokouksen alussa hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raimo Himanen ja Aila Hänninen.

Pöytäkirja tarkastetaan virastotalon asiointipisteessä kokousta seuraavan viikon tiistaina ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Himanen ja Reijo Grönlund. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.