Vanhusneuvosto, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Kokouksen päättäminen (lisäpykälä)

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.

Seuraava kokous on 24.5.2018 klo 13.00 Suomenniemellä (Metsätähti).