Vanhusneuvosto, kokous 18.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Linjaus edustuksiin lautakunnissa ja työryhmissä

MliDno-2017-647

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto päättää linjauksista lautakunta- ja työryhmäedustuksiin.

Päätös

Käytiin keskustelu yhteisistä linjauksista. Todettiin, että valittujen edustajien aktiivisuus on arvokas vaikuttamismielessä ja vuorovaikutuksessa vanhusneuvoston ja lautakuntien välillä.

Vanhusneuvosto edellyttää, että lautakuntavalmisteluun meneviin ikäihmisiä koskeviin asioihin tulee olla mahdollisuus vaikuttaa ennen lautakuntakäsittelyä.

Todettiin, että talousarviovalmisteluun 2018 lausunnot tulee jättää 17.11.2017 mennessä. Vanhusneuvosto kokoontuu vasta tämän jälkeen. Päätettiin, että puheenjohtaja Hannu Karttunen ja jäsen Tapani Lyyra, sekä sihteeri laativat kaupunginhallitukselle lausunnon huomioiden muilta jäseniltä mahdollisesti tulleet esitykset sitten kun lausuntopyyntö lautakunnalta on saatu.

Tiedoksi

Arja Väänänen