Vanhusneuvosto, kokous 18.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raimo Himanen ja Aila Hänninen.

Pöytäkirja tarkastetaan virastotalon asiointipisteessä tiistaina 24.10.2017 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Impi Jääskeläinen ja Tapani Lyyra. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.