Vanhusneuvosto, kokous 14.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Mikkelin kaupungin hallintorakennemuutos

MliDno-2016-136

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sihteeri esittelee kaupungin uuden poliittishallinnollisen rakenteen. Hallintorakenteen pohjalle ollaan parhaillaan suunnittelemassa viranhaltijaorganisaatiota. Hallintorakenteessa on erityisesti huomioitu uuden kunnan tehtäviä, kuten elinvoiman, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämistä ja näiden toteuttaminen tulee huomioida myös viranhaltijaorganisaation muodostamisessa ja osaamistarpeissa.

Päätösehdotus

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Käytiin keskustelu asiasta. Esitettiin, että on tärkeää kehittää uusia kuntalaisten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen tapoja. Tärkeää on huomioida myös alueen kylien ja taajama-alueen tarpeita. Heräsi kysymyksiä, miten johtaminen organisoidaan tarkoituksenmukaisesti, miten vaikuttamistoimielinten toiminta saadaan vaikuttavaksi ja resurssoidaan ja miten kunnan vetovoimaisuus turvataan.

Merkittiin tiedoksi.