Vanhusneuvosto, kokous 14.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös

Kokouksen työjärjestykseen ei tullut muutoksia. Lisättiin pykälään 18 Vanhusneuvoston valintakokous 20.4. kellonajan muutos, kokous on kello 9.00.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Kilpeläinen ja Tapani Lyyra.