Vanhusneuvosto, kokous 14.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05.