Vanhusneuvosto, kokous 14.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Esitys vanhusneuvoston toimintasääntömuutoksesta

MliDno-2017-647

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto tekee oman esityksen toimintasääntömuutokseen organisaatiomuutoksen mukaisesti.

Päätös

Vanhusneuvosto käsitteli kahta vaihtoehtoista esitystä muutokseksi toimintasääntöön.

Muutosesitykset ovat

Vaihtoehto 1:

Vanhusneuvostoon kuuluu kaksitoista (12) neljäksi (4) vuodeksi valittua varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kaupunginhallitus nimeää kaupun­gissa toimivien eläkeläis-, vanhustyö- ja veteraanijärjestöjen esityksestä yhdeksän (9) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen sekä yhden (1) edustajan hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnasta, kaupunkiympäristölautakunnasta  ja kaupunginhallituksesta sekä kunkin henkilökohtaisen varajäsenen.

Kaupunginhallitus nimeää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Vaihtoehto 2:

Vanhusneuvostoon kuuluu yhdeksän (9) neljäksi (4) vuodeksi valittua varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kaupunginhallitus nimeää kaupun­gissa toimivien eläkeläis-, vanhustyö- ja veteraanijärjestöjen esityksestä yhdeksän (9) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Vanhusneuvosto nimeää edustajat (1) hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakuntaan, (1) kaupunkiympäristölautakuntaan ja (1) kaupunginvaltuustoon  ja kullekin edustajalle henkilökohtaisen varajäsenen.

Kaupunginhallitus nimeää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Esitystä muokataan vielä lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspaleluista mukaiseksi.