Vanhusneuvosto, kokous 14.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Avoin kuntalaistilaisuus, Lounashuone

MliDno-2017-663

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lounashuoneella pidetään avoin kuntalaistilaisuus tiistaina 21.3.2017 klo 17.00.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.