Vanhusneuvosto, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Terveiset lautakuntien sekä Essoten vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksista

Päätös

Kuultiin terveiset.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa on keskusteltu tilakysymyksistä, seniorikortista, liikuntapalveluiden hinnoista ikäihmisille.

Haukivuoren ja Ristiinan kirjastoihin tulee itsepalveluasiointiajat.

Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueella johtajaksi on nimetty nimikkeellä elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi Launonen, taide ja kulttuuri ja tapahtumat tulosalueella johtajaksi nimetty nimikkeellä kulttuuri- ja museojohtaja Matti Karttunen.

Essoten vanhus- ja vammaisneuvostossa puheenjohtajana jatkaa Kauko Väisänen.
Liikennejärjestelyistä keskustelua jatketaan.

Palveluseteleiden käytöstä on informoitu, asiasta on laadittu esitteitä.
Kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoihin tulee olla tiivis yhteys, sillä kuntalaisyhteydet ovat juuri kuntien neuvostoilla.