Vanhusneuvosto, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Mikkelin kaupungin strategian vaihe

MliDno-2017-1726

Päätös

Sihteeri esitteli 11.12.2017 hyväksytyn valtuustostrategian vuosille 2018-2021. Strategisten ohjelmien laadinta käynnistyy alkuvuodesta 2018. Ohjelmissa konkretisoituu tekeminen, toimenpiteet. Ohjelmatyöhön haastetaan kaupunkilaiset ja eri sidosryhmien edustajat. Käytiin keskustelu strategiasta.