Vanhusneuvosto, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Liikenneyhteydet kaupunkialueella ja haja-asutusalueilla

MliDno-2016-848

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Joukkoliikenneinsinööri Liisa Heikkinen Kyytineuvosta kertoo Tupala-Peitsari suunnan Moppe-vuoroista ja aikatauluista.

Päätös

Logistiikkapäällikkö Päivi Toivari Kyytineuvosta kertoi Moppe-vuoroista ja aikatauluista ja jakoi aikataulut. Aikatauluvihkosessa ei näy jokaisen pysäkin pysähtymisaikaa. Tiedon kellonajasta eri pysäkeille saa tietää soittamalla kuljettajalle sekä tarvittaessa tilattua poikkeaman vakituisesta reitistä puh. 040 592 5888. Tietoa reiteistä ja Waltti-korttijärjestelmästä löytyy myös kaupungin sivuilta.

Arvokorttia suositellaan, sillä matkustaminen on edullisempaa. Kortille voi ladata rahaa ja käyttää matkoihin. Matkan hinnaksi seniorille tulee 1,60 € (ykkösvyöhykkeellä). Kertalipun hinta seniorille on 3,30 €. Kuukausikortin hinta on 39 €/kk ja on voimassa kuukauden määräajan,

Merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto jatkaa asian käsittelyä.

Päätös

Liikenneyhteyksissä haja-asutusalueelta on haasteena toimivien pysäkkipaikkojen puute. Pulmaa on lähtöpäässä samoin Mikkelin keskustassa. Pysähdyspaikat ovat vaarallisia. Haja-asutusalueelta tultaessa kaupunkikeskustassa pysäkki tulisi olla mieluiten torin varrella eikä Matkakeskuksella.

Tärkeää on koota yhteen ongelmakohtia ja ratkaisuehdotuksia. Asiaa on käyty läpi myös Essoten vanhus- ja vammaisneuvostossa. Vanhusneuvostot voivat ottaa kantaa asiasta yhdessä tai erikseen. Päätettiin, että asiaa seurataan aktiivisesti.