Vanhusneuvosto, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus

Hyväksytään työjärjestys.

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Himanen ja Aila Hänninen.

Pöytäkirja tarkastetaan virastotalon asiointipisteessä tiistaina 19.12.2017 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.