Vanhusneuvosto, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kaupungin tilojen käyttö

MliDno-2017-2475

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vanhusneuvosto 18.10.2017 § 17:
"Kaupungin tilojen käyttö
Vuokrauspäällikkö Nina Hurri tilakeskukselta tulee kertomaan kaupungin tilojen käytön mahdollisuuksista, sekä rehtori Matti Laitsaari kansalaisopiston tiloista.

Päätös:
Kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaari kertoi Sotkun tiloista. Sotkun tilojen hallinta on vuoden 2018 alussa Kansalaisopistolla. Kaikkien käyttäjien tilojen käyttö on tavoitteena turvata jatkossakin.

Tiistaina 31.10.2017 klo 14.00 on yhteistapaaminen Sotkun tilojen käyttäjille, jossa käydään läpi tulevaisuutta tilojen käytöstä. Tilaisuus järjestetään Kansalaisopistolla, Lönnrotinkatu 7. Tapaamisesta tulee erillinen kutsu.

Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosyksikkö hallinnoi isoa määrää tiloja.

Tilakeskukselta Nina Hurri kertoi kaupungintilojen vuokrausperusteista. Tulevaisuudessa esim. koulujen tilojen monikäyttöisyyttä pyritään kehittämään niin, ettei ne olisi jatkossa ainoastaan opetuskäytössä. Tiloja hallinnoisi koulujen rehtoreiden sijaan esim. Tilakeskus.

Järjestöjen mahdollisuutta tilojen käyttöön voidaan helpottaa tilojen vuokrahintoja kohtuullistamalla. Esim. Urpolankartanossa on edullinen vuokrahinta (35 € tunti). Siellä vuokraajan tulee siivota itse tilat jäljiltään. Tilan käyttö on aika vähäistä. Hinnasta kannattaa neuvotella eri tilanteissa ja tarpeissa.

Asiantuntijoiden puheenvuorojen jälkeen asiasta käytiin keskustelu. Kaupungin tilojen käytöstä on yhdistysten hyvä käydä neuvottelu omiin tarpeisiin perustuen."

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto jatkaa asian käsittelyä.

Päätös

Kuusi eläkeläisjärjestöä on tavannut eläkeläisjärjestöjen tilakysymyksissä 12.12.2017 kaupunginjohtajan, sivistysjohtajan, kirjastotoimenjohtajan ja teknisen johtajan. Tilakysymyksissä ei ole kuultu järjestöjä.

Eläkeläisjärjestöt ovat jättäneet kaupungille asiasta kuntalaisaloitteen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Sotkun tilojen käyttöön liittyvät kysymykset olivat keskustelussa keskeisinä. Liikunta ja ihmisten kohtaaminen Sotkulla on ollut arvokas monin tavoin.

Tilakysymyksissä on eriarvoisuutta alueittain. Entisissä kuntataajamissa tilojenkäyttömahdollisuuksia ei ole samassa määrin olemassa. Tilakustannukset ovat erilaisia eri alueilla. Lisäksi haja-asutusalueelta kuljetukset ovat tärkeitä, jotta voi osallistua muualla olevaan toimintaan.

Järjestöavustukset on alustavasti suunniteltu korvata tilojen muodossa eli on esitetty mallia kumppanuustalosta järjestöille.

Toimitiloja tarvitaan toiminnan turvaamiseksi. Vanhusneuvosto edistää asiaa määrätietoisesti. Vanhusneuvosto päätti yhtyä eläkeläisjärjestöjen jättämään kuntalaisaloitteeseen.