Vanhusneuvosto, kokous 14.11.2019

Esityslista on tarkastamaton

§ 83 Vanhusneuvoston edustajat lautakuntiin

MliDno-2017-647

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto nimeää edustajat ja varaedustajat hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakuntaan ja kaupunkiympäristölautakuntaan.

Päätös

Vanhusneuvosto nimesi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakuntaan edustajaksi Tapani Lyyran ja varaedustajakasi Paavo Puhakan. Kaupunkiympäristölautakuntaan nimettiin edustajaksi Aija Himanen ja varaedustajaksi Impi Jääskeläinen.

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vanhusneuvoston edustajien edustus lautakuntiin on päätetty kahdeksi vuodeksi seuraavasti: 

  • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakuntaan varsinaiseksi edustajaksi Tapani Lyyran  ja varalle Paavo Puhakan. 
  • Kaupunkiympäristölautakuntaan varsinaiseksi edustajaksi Aija Himasen ja varalle Impi Jääskeläisen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Vanhusneuvosto päättää seuraavan kaksivuotiskauden edustajista lautakuntiin. 

Tiedoksi

valitut, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kaupunkiympäristölautakunta