Vanhusneuvosto, kokous 14.11.2019

Esityslista on tarkastamaton

§ 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä. 

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.