Vanhusneuvosto, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Vanhus- ja vammaisneuvoston yhteisen pienryhmän nimeäminen lausuntojen antamista varten

MliDno-2018-2535

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vammaisneuvosto on kokouksessaan 20.11.2018 linjannut ehdotuksen perustaa vanhus- ja vammaisneuvoston yhteinen pienryhmä, joka valmistelisi yhteisesti annettavia lausuntoja. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Käydään keskustelu pienryhmän tehtävästä ja roolista vanhusneuvoston näkökulmasta. Päätetään edustajien nimeämisestä. 

Päätös

Yhteisiin lausuntopyyntöihin voidaan pienryhmällä valmistella yhteinen lausuntoluonnos, johon kuullaan neuvostojen kommentit. Nimetään pienryhmään vanhusneuvoston puheenjohtajisto, puheenjohtaja Hannu Karttunen ja varapuheenjohtaja Risto Korhonen.

Tiedoksi

Nimetyt, vammaisneuvosto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.