Vanhusneuvosto, kokous 13.12.2018

Esityslista on tarkastamaton

§ 88 Vanhus- ja vammaisneuvoston yhteisen pienryhmän nimeäminen lausuntojen antamista varten

MliDno-2018-2535

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vammaisneuvosto on kokouksessaan 20.11.2018 linjannut ehdotuksen perustaa vanhus- ja vammaisneuvoston yhteinen pienryhmä, joka valmistelisi yhteisesti annettavia lausuntoja. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Käydään keskustelu pienryhmän tehtävästä ja roolista vanhusneuvoston näkökulmasta. Päätetään edustajien nimeämisestä. 

Tiedoksi

Nimetyt, vammaisneuvosto