Vanhusneuvosto, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Terveiset lautakunnista ja evästykset tuleviin lautakuntien kokouksiin

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Kuullaan terveiset lautakunnista ja annetaan evästykset tuleviin kokouksiin. 

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa on käsitelty osallisuussuunnitelmaa. 

Kaupunkiympäristölautakunnassa on käsitelty Mikkelin lukion uuden liikuntasalin tarvetta. Asiasta on tullut vetoomus lautakunnalle. Saimaa Stadiumia ei pidetä ainoana liikuntatilamahdollisuutena toimivana ratkaisuna. Esim. kesken koulupäivän liikuntatunneille meno 2,3 km:n päähän on haasteellista. Runeberginaukion urheilutalon tilalle on kaavoitettu asuinkerrostalo. Vetoomuksen mukaan lukion viereen esitetään rakennettavan liikuntatilat lukiolle. Lautakunnassa on äänestyksen perusteella päätetty, että asia on palautettava uudelleen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.