Vanhusneuvosto, kokous 13.12.2018

Esityslista on tarkastamaton

§ 85 Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi

MliDno-2018-1773

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Käydään läpi sosiaali- ja terveysministeriön muutosagentin laatima Etelä-Savon alueellinen ikääntyvien palvelukokonaisuuden kuvaus vuoteen 2025, joka liitteenä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suosituksia tässä vaiheessa pidättäytyä kuntakohtaisten suunnitelmien laatimisesta, sillä jatkossa on mahdollista, että suunnitelmia edellytetään vain aluetasoisesti.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on kokouksessaan 21.11.2018 käsitellyt ikäihmisten kuntalaisaloitetta "Eläkeläistoiminnan kehittäminen ja yhteistoiminnan parantaminen" ja esittänyt, että kaupunki laatii kuntakohtaisen ikäihmisten suunnitelman. Lautakunta on päättänyt pyytää aloiteasiasta lausunnon vanhusneuvostolta, jonka jälkeen kuntalaisaloite käsitellään uudelleen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Tehdään suunnitelma etenemisestä. Huomioidaan valtakunnalliset suositukset sekä kaupungin omat linjaukset.