Vanhusneuvosto, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Seniorilounaat jatkuvat Lounashuoneella

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Seniorilounaat jatkuvat kevätkautena 2019 perjantaisin klo 12.00 seuraavasti:

  • 25.1.2019
  • 22.2.2019
  • 29.3.2019
  • 26.4.2019 ja
  • 24.5.2019.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Merkitään tiedoksi ajankohdat. Käydään keskustelu ohjelmasta seniorilounaille. Sovitaan vanhusneuvoston jäsenten vastuut järjestelyistä. 

Päätös

Tiedottamisesta hyvissä ajoin on huolehdittava.

Vastuuhenkilöt paikan päälle on tärkeä nimetä etukäteen jokaiseen seniorilounaspäivään. Ohjelman suunnittelu ja sopiminen ovat vanhusneuvoston vastuulla. Puheenjohtaja vastaa ohjelmajärjestelyistä.

Vierailijoiksi esitettiin muun muassa Tarja Pyhähuhta, Arto Kivekäs ja kaupunginjohtaja Timo Halonen.

Todettiin myös, että ohjelmaa tärkeämpänä on yhdessä oleminen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.