Vanhusneuvosto, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Muut asiat

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kyytineuvon tilinpäätöstiedot kokonaiskustannuksista palveluiden kilpailuttamisen ajalta. 

Päätös

 

Kyytineuvon tilinpäätöstiedot kokonaiskustannuksista palveluiden kilpailuttamisen ajalta.

  • Päätettiin, ettei laskelmia pyydetä.

 

Esteettömyyssuunnitelman päivitykseen vanhusneuvoston evästykset

  • Vanhusneuvosto näkee tarkoituksenmukaisena, että kaupunkikeskustan alueella esteettömyys kartoitetaan uusien kohteiden osalta. Mukaan on tärkeää ottaa kevyen liikenteen väylien esteettömyys, valaistus ja liukkauden torjunta. Nimetty vanhus- ja vammaisneuvoston pienryhmä ottaa kantaa esteettömyyssuunnitelman päivitykseen tarkemmin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.