Vanhusneuvosto, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kuvaus

Kokouksen alussa hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aila Hänninen ja Tapani Lyyra. 

Pöytäkirja tarkastetaan virastotalon asiointipisteessä kokousta seuraavan viikon tiistaina ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapani Lyyra ja Impi Jääskeläinen. Muilta osin hyväksyttiin.  
Lisätään Muut asiat kohtaan Esteettömyyssuunnitelman päivitykseen vanhusneuvoston evästykset. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.