Vanhusneuvosto, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.42. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.